Disclaimer

Disclaimer

Welkom op de website van LD Installatiebedrijf B.V. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Lees deze disclaimer zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, audio- en videoclips, is eigendom van LD Installatiebedrijf B.V. of wordt gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om materiaal van deze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of op enige andere manier te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LD Installatiebedrijf B.V.

Informatie en Aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. LD Installatiebedrijf B.V. streeft ernaar om de informatie up-to-date en accuraat te houden, maar geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico.

LD Installatiebedrijf B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatiesysteem.

Externe Links

Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder controle staan van LD Installatiebedrijf B.V. Het opnemen van deze links impliceert niet dat LD Installatiebedrijf B.V. de inhoud van deze websites goedkeurt of onderschrijft. LD Installatiebedrijf B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites of voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van externe websites.

Wijzigingen

LD Installatiebedrijf B.V. behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de meest recente versie van deze disclaimer.

Contact

Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website.